Türkiye Zeka Oyunları

Amacımız

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün akıl, mantık ve zekaya verdiği önem ışığında, Türkiye’nin zeki; muhakeme eden, çözümleyen ve sorun çözme yeteneği yüksek; düşünen, sorgulayan öğrencilerini ortak bir platformda buluşturmak, potansiyelleri yüksek olan bu öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve tüm boyutlarıyla zeka gelişimini önemseyen, bu konuda farkındalığı yüksek bir Türk gençliği yetişmesini teşvik etmektir.

Vizyon ve Değerler

Ülkemizin düşünen insana, sadece düşünmekle kalmayıp sorgulayan, bunun neticesinde sonuç elde eden, akabinde bu sonuçlar üzerinden değerlendirme yapıp, problemlere çözüm bulan gençlere ihtiyacı, bu yüzyılda olduğu kadar hiçbir asırda bu denli şiddetli olmadığından; yegane vizyonumuz, bahsedilen değerleri barındıran bu gençleri ülkemize ve tüm insanlığa kazandırmaktır.

Atatürk’ün İzinde:

“Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek belli özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran vakalar bu hakikatin delilidirler.” – Mustafa Kemal Atatürk (1925)

Evrensel Bakış Açısına Sahip:

Yalnızca yaşadığı ilçe, şehir çerçevesinde etrafındaki problemlere çözüm üretebilen değil, daha büyük bir yapının parçası olduğunu bilip, ona göre çözüm ortaya sunan öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak.

İletişim Becerileri Yüksek:

Diğer kişilerle etkileşime geçebilen, bu sayede kendinden bağımsız problemlerin farkına varabilen, bunlara çözümler üretip, bu tür problemlere çözüm olması için başkalarıyla paylaşabilen gençlerin, kendilerindeki gücü keşfetmelerine yardımcı olmak.

Kültürlerarası Etkileşime Açık:

Tüm Türkiye’yi kapsaması nedeniyle, farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin birbirleriyle sahip oldukları kültürel değerleri paylaşmasına imkân sağlamak.

Barış ve Birbirini Anlayabilme Kültürünü Kavramış:

Her yaşam farklıdır, ama her ne kadar yaşamlar farklı olsa da problemler ortaktır; bu yüzden birbirlerinden farklı olan, farklı düşünen, farklı kültürel değerlere sahip gençlerin; birbirlerine saygı duyacağı, birbirlerini başarılarından ötürü takdir edebileceği, başarısızlıklarında destek olabilecekleri bir etkileşim sağlamak.

Bireysel Farkındalık Sahibi:

Kendisinin ve etrafındakilerin bir bütünün küçük parçaları olduğunu bilen ve o bütünün içerisinde kişi ya da kişilerden bağımsız doğan problemlere çözüm bulması gerekliliğini anlamış gençlerin yetişmesine katkı sağlamak.

Özgüveni Yüksek:

Başarıyı özümseyebilen, başarısızlığı da bir sonraki başarılarına ulaşması için ders niteliğinde gören gençlerin yetişmesine destek olmak.

TZO 2019 Finalistler